Custom Search

Monday, November 21, 2016

Jodia mwen vote! Fè tankoum. Biwo vòt yo poko fèmen;Al vote tou pou kore demokrasi, pou Kore enstitisyon nou yo, pou nou jwenn estabilite!