Gwo afwontman nan Potopwens, anpil kout zam tire ant bandi yo, moun Potopwens an danje, anpil panik

Gwo afwontman nan Potopwens, anpil kout zam tire ant bandi yo, moun Potopwens an danje, anpil panik
Pèp la fè 7 tou Palais national pou dechouke Prezidan Jovenel Moise ak tout Martine Moise ki kache andedan Palais a. Faz batay la chanje, li make san, sitiyasyon a kritik, wout bloke. Malgre tout danje ki pandye sou do peyi a, Prezidan Jovenel Moise deklare ke li pap demisyone, lap kanpe goumen, li pap kouri. Prezidan demontre ke li gen kouraj, li pa lach. Nou pap bay sistèm nan legen. Nou konn fos li, nou konn pwisans li. Men batay map menen an se batay pep ayisen an. Se sa ki banm kouraj ak deteminasyon pou m ale jiskobou. Nou konn leson an deja. Lè prezidan an di fok gen kouran 24/24, yo bloke tout bagay enpi yo di se manti prezidan an ap bay. Lè prezidan an di fok gen wout ak dlo nan peyi a, yo itilize medya ak rezo sosyo pou vilipande karavann enpi yo di karavan nan pap mache. Lè prezidan an di pi gwo pwoblèm peyi a se koripsyon, yo aranje yo, fè rapo sou dosye koripsyon enpi mete non prezidan an pou di ke prezidan an pa gen moralite pou l pale de koripsyon, paske prezidan an nan koripsyon. Pèp ayisyen map pwofite okazyon sa a pou m pale ak nou, mwen konnen gen anpil nan nou ki pa kontan paske nou tap tann sitiyasyon nou chanje pi vit. Gen anpil nan nou ki tap tann mwen fè anpil aksyon pou chavire sistèm nan. Men mwen te fè chwa pou m refome kek sekte priyoritè, mwen pat fè chwa afwontman. Jodia map di w ou menm pitit soyet, ou menm ki nan geto ak nan katye popilè yo, ou menm sistèm nan ap manipile, map di w prezidan pa w la pa nan koripsyon. Prezidan pa w la pap janm nan koripsyon. Se pou la jistis fè travay li, mennen ankèt kom sa dwa, moun kite mal jere oubyen mal itilize lajan leta ap reponn devan lajistis, nan yon pwosè jis ak ekitab, san pèsekisyon. Jovenel Moise pap kouri paske koriptè ak kowonpi vle fè l pè. Si yon moun panse ansyen konpayi mwen tap dirije lè m pat ni prezidan ni ap travay nan leta, gen bagay pou repwoche li, ke lajistis fè travay li. Konpayi an la, tout dokiman ekziste. Mwen pap pèmèt ankenn moun vin simen kao ak dezolasyon nan peyi a sou ankenn pretèks. Fre m ak sèm yo, Depi kek tan sitiyasyon politik peyi a degrade. Palman an pa rive tande deklarasyon politik jeneral gouvènman an. Li pa rive fè seyans asanble nasyonal pou denye sesyon lejislativ la rantre. Gen lot pwoblèm politik anko ki gen rapo ak eleksyon epi konsitisyon ki mande yon gwo chita tande avèk tout sektè pou nou ka jwenn yon ako sou gouvenans peyi a ak direksyon nasyon an dwe pran. Politik se chita tande, politik se konpwomi. Tout nasyon konn nan difikilte. Lè gen bon konprann nasyon an soti fò. Pwoblèm peyi a pi konplike pase sa kèk moun panse. Si se te nan voye chef leta ale pwoblèm ayiti tap rezoud, nou tap peyi ki gen mwens pwoblèm nan rejyon an. Paske Ayiti se peyi ki pase plis chef leta ki genyen sou kontinan ameriken an. M ap pwofite okazyon sa a pou mwen lonje lamen yon lot fwa anko bay advesè politik mwen yo, bay tout ayisyen pou nou pran ansanm chemen kap bon pou Ayiti a. Se chemen lapè ak chemen devlopman. Tout sekte ki aktif, an nou mete tet ansanm, pote kole pou n ka jwenn vrè wout chita tande a. Mwen di elit ekonomik, elit enteleksyel ansanm ak tout gwoup oganize yo, moman an rive pou nou yonn kenbe men ak lòt pou n adopte solisyon kap bon pou peyi a. Chak aktè jodi a ki sou teren politik la gen yon plan pou sove ayiti, an nou mete plan sa yo ansam nan yon gwo chita tande pou n vanse, pou n retire peyi a nan twou fè nwa sa a. Li pa janm two ta pou w fè sa ki bon. Sa ki bon pou peyi a, se men nan men, je nan je, ak koud a koud fratenel la. Follow us on twitter: https://bit.ly/2ESC8tt Swiv nou sou Twitter: https://bit.ly/2ESC8tt Follow us on Instagram: https://bit.ly/2WtdU41 Swiv nou sou Instagram: https://bit.ly/2WtdU41 Follow us on facebook: https://bit.ly/2QJUIsx Swiv Nou sou Facebook: https://bit.ly/2QJUIsx Don't Forget to subscribe to our Youtube channel: https://bit.ly/2WOmQQu Pa bliye abone ak chaine youtube nou an: https://bit.ly/2WOmQQu For More news about Haiti, visit our website: https://bit.ly/2WnFhw7 Pou plis Nouvèl de Haiti, vizite site nou an: https://bit.ly/2WnFhw7


View on YouTube

Comments

Popular Posts