TiJe sot friz 4 polisye, li fè yo leve men anlè, li pa pran zam yo, tande Tije kap pale

TiJe sot friz 4 polisye, li fè yo leve men anlè, li pa pran zam yo, tande Tije kap paleView on YouTube

Comments

Popular Posts