Yon dènye vizit, pandan mwen Sen Domeng, nan yon Sant Twomatoloji ki osèvis plis pase yon milyon moun.

Comments

Popular Posts