Andris Riché: Depi nèg yo antre P-AU-P, Bwè dlo Tuyo, yo Egare, pedi nanm yo."

Comments

Popular Posts