#Pranprekosyon si w ap fè wout long jodia, sitou wout ki frajil yo [foto wout Benè, Sidès]. #OnnTwopikal


Comments

Popular Posts