Custom Search

Friday, December 18, 2015

Jovenel Moïse - M'ap benyen nan adorasyon ak louwanj ke frè m ak sè m yo nan Legliz Evanjelik Pisin Betesda. Mèsi Pastè Marco !