Custom Search

Sunday, November 22, 2015

VaVa - @okoyis vinn ouè pouki rezon lavalas la pat ka pran lari a men pep la #MoiseakJude fè yo bwè dlo bouch yo.