Nou kwè nan travay an ekip, kore yonn lòt pou nou kenbe peyi a sou wout devlopman. #NouFenkKareTravay

Comments

Popular Posts