Biwo Sena Repiblik la prevwa pibliye non Senatè absanteyis yo pou fose yo patisipe nan seyans plenyè yo pou vote pwojè lwa ki nan soufrans yo.

Comments

Popular Posts