Minis Kondisyon fanm ak dwa fanm lan Yanick Mézile distribye kit ijyenik ak pwela bay moun kap viv nan kan Lakou Mouzien dèyè do ciné Capitol.

Comments

Popular Posts