Abitan yo nan lokalite Guirand, Jean Jean Lafaillette sinistre nan pasaj ouragan Sandy a.

Comments

Popular Posts