Eleman sa li rele Woodley li trè popilè nan kfou fèy la, li mache legliz...

Eleman sa li rele Woodley li trè popilè nan kfou fèy la, li mache legliz Jean 3:16 lap travay valerio canez, ebyen jodia la volè sot pase nan valerio canez yo tire sou anpil moun anndan, pami yo c sèl Woodley ki arive mouri. Sa tris anpil lè nou wè de jou an jou jèn gason konpetan sa yo ap pèdi vi yo nan Yon kondisyon parèy ki Mesaj nap Voye bay kriminél sa yo.

Comments

Popular Posts