Custom Search

Sunday, December 4, 2016

Gouvènman mwen pral fòme a ap yon leta enklizif ki baze sou 90% konpetans ak 10% militans. | via Radio Télé Métropole