DDANE te pwevwa depi gen gwo lapli sa tap rive li te publye vizit...

DDANE te pwevwa depi gen gwo lapli sa tap rive li te publye vizit sou zafe brech yo ki sou berj rivye Twoudino nan do pak Karakol la efektivman dlo desan Karakol ak Jaksyl li fe anpil dega
1 brech yo alimante ak dlo anpil jaden kraze
2 anpil kay inonde
3 basen disel yo ansable e pwodikter yo pedi rekolt sel yo
4 kay nou we an bwa klise yo se depo disel anpil disel fonn nan depo yo 
nou panko ka evalye pert agrikol yoa koz dlo kap desan'
rekomandasyon
repwofilaj rivyer a  ranforseman berj yo ak gabyon e vejetalizasyon kom nou t toujou dil
rekapitalizasyon agrikilteu yo
kuraj ak ogmantasyon basen sel yo konstriksyon depo ki pi desan
kredi pou pwodikteu sel yo ki fe pert
Caracol ce 6-11-2016

Comments

Popular Posts