DDANE: Récolte piment a Jacquesyl

Nan apwi ke Minister Agrikiliti te pote pou amelyore pwodiksyon nasyonal la nan kanpay agrikol prentan 2016 lan pou agrikilte  nordes yo a traver DDANE direksyon an tale vizite  nan Jacquesyl rekolt piman agrikilteu Blan Beljou tap fe nan eksplwatasyon agrikol li Setensi li te resevwa apwi direksyon an nan zafe pestisid pomp pilverizateu ak lot ekipman; formasyon sou metod itilizasyon ak manipilasyon materyel sa yo Swivi an te asire par Agr Andrus responsab DPV nan depatman an Se moman rekolt; pwopriyeter lan satisfe de randman ke li jwen nan piman an e sitou de apwi ke DDANE te ofril pou kanpay agrikol prentan 2016 lan
Kenbe la Agrikilteu Beljou ; DDANE la pou serviw
Jacquesyl ce 12-09-2016

Comments

Popular Posts