Custom Search

Monday, September 26, 2016

Apre tònad sa ki fin frape Sen Michel, mwen vin di popilasyon an mwen avèk yo nan bon tankou move moman. Nou mèt konte sou mwen!