Custom Search

Monday, June 13, 2016

Evans Paul:"Lè w pa konpoze.. Ou dekonpoze, lè w finn dekonpoze yo depoz...