Custom Search

Tuesday, February 2, 2016

Dieudonne Luma - Depatmam Nò a mache ansanm jounen jodia pou reklame ELEKSYON pou yo y'al vote moun ki gen bilan nam 2zyèm tour yo.