PHTKHaiti - Pandan zòt yo sèlman di sa yo pral fè, nou menm n'ap di sa nou fè epi tout sa nou planifye fè. #NouFenkKareTravay

Comments

Popular Posts